Šamorín
FT
Skalica
Skalica
슬로바키아 2부 리그
{{startOfUser | date:'MMM d, y h:mm a'}}
Mestský štadión

팀전력비교
슬로바키아 2부 리그

전체 최근 3 최근 1
전체 원정
전체 원정
Šamorín
VS
Skalica
경기수
경기결과
승률 %
득점
실점
공격
위험한 공격
유효슈팅
비유효슈팅
점유율 %
코너
리그평균
Šamorín
VS
Skalica
경기수
경기결과
{{home.winp}}
승률 %
{{away.winp}}
{{home.r}}
득점
{{away.r}}
{{home.opr}}
실점
{{away.opr}}
{{home.attacks}}
공격
{{away.attacks}}
{{home.d_attacks}}
위험한 공격
{{away.d_attacks}}
{{home.ongoal}}
유효슈팅
{{away.ongoal}}
{{home.offgoal}}
비유효슈팅
{{away.offgoal}}
{{home.poss}}
점유율 %
{{away.poss}}
{{home.corners}}
코너
{{away.corners}}
리그평균

벳 스탯

Šamorín
VS
Skalica
60 % (3/5)
BTTS YES
20 % (1/5)
40 % (2/5)
BTTS NO
80 % (4/5)
40 % (2/5)
2.5 UNDER
80 % (4/5)
60 % (3/5)
2.5 OVER
20 % (1/5)
Šamorín 팀로고 Šamorín
수익률 높은 베팅

BTTS YES+54

Skalica 팀로고 Skalica
수익률 높은 베팅

TEAM WIN+289

2.5 UNDER+119

BTTS NO+76

맞대결

1
0
4
Šamorín 승
Skalica 승
Šamorín 팀로고 Šamorín VS Skalica Skalica 팀로고
Date League Team Result Team Bet
2021-05-15 2부 리그 HOMEŠamorín L
FT 1 - 2
HT 0 - 1
W SkalicaAWAY BTTS YES2.5 OVER
2020-12-02 2부 리그 AWAYŠamorín L
FT 1 - 3
HT 1 - 2
W SkalicaHOME BTTS YES2.5 OVER
2019-10-18 2부 리그 AWAYŠamorín L
FT 0 - 3
HT 0 - 1
W SkalicaHOME BTTS NO2.5 OVER
2019-04-13 2부 리그 HOMEŠamorín W
FT 1 - 0
HT 0 - 0
L SkalicaAWAY BTTS NO2.5 UNDER
2018-09-08 2부 리그 AWAYŠamorín L
FT 0 - 2
HT 0 - 1
W SkalicaHOME BTTS NO2.5 UNDER
* 2019년 6월 이후의 기록만 표시됩니다.

최근기록

Šamorín 팀로고 Šamorín
FT HT
전체 원정
Date League H/A VS Score Result
{{home.start | date:'y-MM-dd'}} {{home.league}} {{home.team_flag | uppercase}} {{home.op_team}} {{home.op_team_score_ft}} - {{home.team_score_ft}} {{home.op_team_score_ht}} - {{home.team_score_ht}} {{home.team_result_ft}} {{home.team_result_ht}}
데이터가 없습니다
이전
다음
Šamorín 팀로고 Skalica
FT HT
전체 원정
Date League H/A VS Score Result
{{away.start | date:'y-MM-dd'}} {{away.league}} {{away.team_flag | uppercase}} {{away.op_team}} {{away.op_team_score_ft}} - {{away.team_score_ft}} {{away.op_team_score_ht}} - {{away.team_score_ht}} {{away.team_result_ft}} {{away.team_result_ht}}
데이터가 없습니다
이전
다음

라인업

Šamorín 팀로고 Šamorín ( {{lineup.box.home_formation}} )
Skalica 팀로고 Skalica ( {{lineup.box.away_formation}} )
Šamorín 팀로고 Šamorín ( {{lineup.box.home_formation}} )
{{player.rating}}
{{player.name}}
{{player.rating}}
{{player.name}}
Skalica 팀로고 Skalica ( {{lineup.box.away_formation}} )
Šamorín 팀로고 Šamorín
Player Stats (2부 리그)
All Home Away
Player Min Pass% Assists Goal
{{home.player_name}} ({{home.position}}) {{home.min}} {{home.passes}} {{home.assists}} {{home.scored}}
데이터가 없습니다
Skalica 팀로고 Skalica
Player Stats (2부 리그)
All Home Away
Player Min Pass% Assists Goal
{{away.player_name}} ({{away.position}}) {{away.min}} {{away.passes}} {{away.assists}} {{away.scored}}
데이터가 없습니다
데이터가 없습니다

순위
슬로바키아 2부 리그

# Team P W D L GF GA GD Pts
2 Skalica 6 4 2 0 7 1 6 14
9 Šamorín 6 2 1 3 10 7 3 7
* Order by Pts

오즈

1 X 2 Over / Under BTTS
1xbet logo
Šamorín 팀로고 Šamorín 2.78
Draw 3.42
Skalica 팀로고 Skalica 2.34
1xbet logo
OVER 1.82
2.5
UNDER 1.99
1xbet logo
YES 1.66
NO 2.15

Share Football Stats