Ordabasy logo

Ordabasy

BTTS YES PROFIT

+276.00
(ROI: 18.4%)
(Hit rate: 60%)

BTTS NO PROFIT

-481.00
(ROI: -32.07%)
(Hit rate: 40%)

2.5 UNDER PROFIT

-628.00
(ROI: -41.87%)
(Hit rate: 40%)

2.5 OVER PROFIT

+608.00
(ROI: 40.53%)
(Hit rate: 60%)

Result

Date League Status H/A VS Score Result 2.5 U/O BTTS
2022-03-05 08:00:00 Premier League FT HOME Maqtaaral 1-1 D
2022-03-10 09:00:00 Premier League FT AWAY Taraz 1-0 L
2022-03-17 11:00:00 Premier League FT HOME Akzhayik 0-2 W
2022-04-03 09:00:00 Premier League FT AWAY Kaspiy 2-1 L
2022-04-09 11:00:00 Premier League FT HOME Tobol 1-3 W
2022-04-16 13:00:00 Premier League FT AWAY Arys 0-0 D
2022-04-23 11:00:00 Premier League FT HOME Kyzyl-Zhar 1-3 W
2022-04-26 12:00:00 Premier League FT HOME Kairat 1-2 W
2022-05-01 12:00:00 Premier League FT AWAY Atyrau 2-1 L
2022-05-07 12:00:00 Premier League FT HOME Astana 2-1 L
2022-05-14 10:00:00 Premier League FT AWAY Shakhter Karagandy 1-0 L
2022-06-19 12:00:00 Premier League FT HOME Taraz 2-3 W
2022-06-25 13:00:00 Premier League FT AWAY Akzhayik 0-1 W
2022-06-29 14:00:00 Premier League FT HOME Aksu 0-3 W
2022-07-04 14:00:00 Premier League FT HOME Kaspiy 1-4 W

UPCOMING MATCHES