BET STATS Qatar Q League Al Shahaniya
Al Shahaniya logo

Al Shahaniya

BTTS YES PROFIT

-100.00
(ROI: -100%)
(Hit rate: 0%)

BTTS NO PROFIT

+89.00
(ROI: 89%)
(Hit rate: 100%)

2.5 UNDER PROFIT

+125.00
(ROI: 125%)
(Hit rate: 100%)

2.5 OVER PROFIT

-100.00
(ROI: -100%)
(Hit rate: 0%)

Result

Date League Status H/A VS Score Result 2.5 U/O BTTS
2023-09-22 15:00:00 Q League FT HOME Al Nasr 0-2 W

UPCOMING MATCHES